Strandplanter-800-800

Strandplanter, A2-plakat fra Koustrup