Bivenlige træer og buske

Bivenlige planter med masse af pollen og nektar.
Nedenfor kan du se, hvornår planterne er på sit højeste og hvor gode de er.

Først er angivet måned, herefter 1-2-3 efter, hvor ydende planterne er med hensyn til nektar og sidst 1-2-3, hvor pollen er givende for planterne, hvor 1 er lav, 2 er mellem, 3 er meget.

Træer og buske: MånedNekta værdi
Pollen værdi
Almindelig Røn – Sorbus aucuparia
Maj
2
3
Amerikansk blåbær – Vaccinium corymbosum
Maj33
Blodribs – Ribes sanguineumApril/maj 32
Blomme – Prunus domesticaMaj32
Blåbær – Vaccinium myrtillusMaj22
Brombær – Rubus fruticosusJuni32
Bærmispel – Amelanchier canadensisApril/maj20
Dværgmispel – Cotoneaster sp. Juni32
Fuglekirsebær – Prunus aviumMaj32
Hassel – Corylus avellanaMarts/april03
Hedelyng – Calluna vulgaris August/september31
Hestekastanje – Aesculus hippocastanumMaj33
Hvidtjørn – Crataegus monogynaJuni32
Hæg – Prunus padusJuni22
Kirsebærkornel – Cornus masMarts/april33
Kvæde – Cydonia oblongaMaj33
Lind – Tilia cordataJuli31
Mahonie – Mahonia aquifoliumApril/maj23
Mispel – Mespilus germanicaMaj/juni33
Mirabel – Prunus cerasiferaMarts/april33
Mosebølle – Vaccinium uliginosumMaj22
Pagodebusk – Enkianthus campanulatusMaj31
Pil – Salix sp.Marts/maj33
Pære – Pyrus communisMaj22
Slåen – Prunus spinosaApril/maj 33
Skovabild – Malus sylvestrisMaj33
Spidsløn – Acer platanoidesMaj32
Surbær – Aronia melanocarpaMaj33
Surkirsebær – Prunus cerasusJuni33
Tyttebær – Vaccinium vitis-idaeaMaj31
Tørst – Rhamnus frangulaJuni/september31
Vedbend – Hedera helixSeptember/november20