LAND centre

Naturplanteskolen er i marts 2015 blevet et akkrediteret medlem af netværket LAND centre i Danmark. Netværket har rødder i England og spreder sig nu til flere lande. I netværket samarbejder man om at “dyrke” det bæredygtige, altså tage ansvar for jordens ressourcer i form af både natur og råstoffer, menneskenes velvære og fair fordeling. Hvert LAND center har sine udfordringer eller opgaver på basis af stedernes historie og drift.

I Naturplanteskolen arbejdes der bl.a. med omstilling fra “granskov til madskov” (skovhave og andelsfrugthave på 1.6 ha areal), nænsom renovering af bygninger på bæredygtig vis samt involvering af mange mennesker – lokalområde, medlemmer af Naturplanteskolens venner og plantekunder samt med at udvikle og demonstrere en bæredygtig økonomi hvor alle er vindere.

Se mere om LAND centre her.

De danske LAND centre består pt. af:
Byhaven 2200 (København)
Kærbakkens Permahave (Samsø)
Karensminde (Bornholm)
Fejø Retreat (Fejø)
Inspiratoriet (Samsø)
Vitsøhus (Ærø)

Hvad er LAND?

Den bedste måde at forstå permakultur på er at se den i praksis. Derfor er LAND projektet blevet skabt med det formål at skabe et offentligt tilgængeligt lærings- og demonstrationsnetværk omkring permakultur i Danmark.
LAND står for: Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration
LAND projektet er en tilpasning af et tilsvarende engelsk projekt, der har haft bragende succes. LAND står for ”Learning And Network Demonstration” og projektet sætter fokus på læring omkring bæredygtige løsninger for hverdagen.
Det er almindelige husholdninger i byen og på landet, der er transformeret med gennemtænkt design fra at have højt forbrug af energi, vand og tid, samt meget affald, til at blive mere og mere selvforsynende og med til at støtte en bæredygtig livsstil.
LAND centrene kan også være lokale projekter, der inddrager stedets beboere og hvor der lægges vægt på netværket og de sociale aspekter, som udmønter sig i, at centrene typisk udbyder rundvisninger, udveksler færdigheder og holder kurser i bæredygtig tilpasning til et lavere energiforbrug.