Naturplanteskolen er startet i 2013 med tidens interesse for selvforsyning og flere levende haver i ryggen, og med stor interesse fra omverdenen. Det har taget tid og kræfter at bygge en planteskole op med planter, vanding, bede, mv og vi gør det af egne midler og ved egen kraft.

Missionen for Naturplanteskolen

Naturplanteskolen tænker i permakultur og støtter biodynamik og økologi, inspirerer til spiselige, mangfoldige og bæredygtige haver, og fornuftig brug af naturens ressourcer.

Med snart seks sæsoner på bagen (2018) kan vi se at vi gør en forskel i landskabet af økologisk-orienterede planteudbydere, kursusudbydere og permakultur LAND centre.

Vores budskab og mission er, at danske haver kan være:

  • spiselige og fulde af gode ressourcer
  • smukke og pryd-agtige samtidig med at være spisekamre, praktisk talt hele året
  • nemme at passe med lidt nytænkning og plante- / kredsløb-kendskab
  • åndehuller for en trængt natur

Vores konceptudvikling er kun lige begyndt. Alligevel kan vi allerede nu konstatere at danske helhedsinspirerede haver kan dyrkes med lethed, omtanke og effekt som

  • CO2-lagre, som afhjælper klodens opvarmning
  • spisekamre, som sikrer sundhed og selvforsyning
  • biodiversitets-centre, som hjælper naturens trængte arter som vilde fuglearter fra Afrika, vilde bier og insekter, ukrudt som ikke gør skade men kan udgøre velsmagende mad for os mennesker, dyr og insekter

Læs mere om Naturplanteskolen mission og tankerne bag den!

Uden megen hjælp og frivillig indsats ville dette projekt ikke være muligt. Frivillige og praktikanter er vores guld. Tak til John, Lisbeth, Nadja, Lise, Cathrine, Alexander, Nikolai, Bjørn, Henrik, Joann, Charlotte, Lars, Paul, Rene, Jan, Trine, Tine, Gitte, Birgit, Christine og mange flere!

Stephen Barstow fra Norge skal have en stor tak som inspirationskilde og leverandør af frø og planter til at komme igang med.

Søren Holt støtter os med planter til formering og holder skønne workshops i fermentering og plantekending, så også stort tak til altid inspirerende Søren Holt.

Der er sat kasser op på gårdspladsen hvor man kan komme med tomme potter og det takker vi også for 🙂

IMG_1407 IMG_1410

Naturplanteskolen har også en forening!

Naturplantskolen består også af en støtteforening kaldet “Naturplanteskolens Venner”. Foreningens bestyrelse skifter og de valgte for 2018 og frem er Jette Børresen, Inger meldgaard, Christine Vad Majgaard og Aiah Noack. Der er to åbne poster som man man er velkommen til at melde sig på.

Den første fra 2014 bestod af Lisbeth Dahlmann, Karen Ingrid Schultz, Jais Hammerlund, Michael Jensen og Aiah Noack. Foreningen har til formål at støtte op om projekter på Naturplanteskolen, som kan fremme Naturplanteskolens mission.

Du kan støtte os ved at melde din husstand ind for kr 200 for et år. Lavindkomst-medlemskab kr 100. Derved støtter du os og får billigere kursus gebyrer, mulighed for at blive frivillig og måske lære en masse nyt samt få adgang til særlige arrangementer kun for medlemmer – køb dit medlemskab!

Medlemskabet gælder for et kalender år af gangen og du kan læse mere om foreningen her.

 

WP_20140412_047 Bestyrelsen som den så ud i april 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 del 1

Bestyrelsens beretning for 2014 – del 2

Referat af generalforsamling i Naturplanteskolen 2015 Vedtægter, Naturplanteskolen

Vedtægter, Naturplanteskolen

IMG_2196 Lisbeth Dahlmann-Hansen

Mit navn er Lisbeth, og jeg har sammen med min mand to dejlige piger. Af uddannelse er jeg jordbrugsakademiker med fokus på bæredygtig dyrkning af grøntsager.
Jeg er med i Naturplanteskolen, fordi jeg her har fundet et sted, hvor jeg har en fantastisk mulighed for at yde mit bidrag til, at vi mennesker begynder at tage vare på jorden og vores børns fremtid.
Jeg har, siden jeg var ganske ung ledt efter løsninger på den ubæredygtige adfærd jeg allerede som skolebarn blev optaget af. Derfor har jeg forsøgt at finde ud af, fx hvordan vi kan redde regnskoven, undgå at forurene luften, jorden og havet, og i det hele taget hvordan vi (allesammen) kan leve et ordentligt og frugtbart liv uden at ødelægge naturen og med den vores eget og vores efterkommeres livsgrundlag. Denne søgen har ført mig vidt omkring, jeg har rejst på 3 kontinenter, arbejdet som frivillig i forskellige projekter, taget en universitetsuddannelse og arbejdet med økologisk grøntsagsdyrkning og empowerment af mennesker med begrænsede ressourcer.
På Naturplanteskolen fandt jeg andre, der arbejder hen imod de samme mål, og som har fundet mange af svarene ved at arbejde efter permakulturens principper. Og her på Naturplanteskolen ser jeg muligheden for at være med til at udbrede kendskabet til vigtige elementer i en bæredygtig livsstil (bl.a. selvforsyning, samarbejde og dyrkning uden jordbearbejdning) og jeg kan være med til at hjælpe dem, der allerede er gået i gang med at dyrke og leve bæredygtigt – fx. med permakultur – både med viden igennem vores workshops, kurser og foredrag, men også ved at være med til at producere de flerårige spiselige planter, som er svære at få fat i, men som er så vigtige for at kunne dyrke vores mad på en bæredygtig måde.
Derfor har jeg takket ja til posten som formand for Naturplanteskolens venner.
Jeg håber, du også vil være med til at skabe en fremtid, hvor alle kan leve et ordentligt liv, uden at ødelægge andres mulighed for det samme.

Aiah Noack

Aiah Noack, aiah@naturplanteskolen.dk

Naturplanteskolen er stiftet af hortonom og havebrugskonsulent Aiah Noack. Aiah har tidligere boet i Sydafrika og New Zealand, hvor nærheden til og respekten for naturen stod hende meget højt. Også i haver og hvor mennesker i øvrigt færdes.

Aiah har tidligere været rådgiver, produktudvikler og forædler for danske og udenlandske gartnerier.

Aiah arbejder også som havedesigner og havebrugskonsulent og har bl.a. været  tilknyttet Grennessminde – Det Økologiske Gartneri i Taastrup som projektleder og fund raiser.

WP_20140412_040 Bjørn Gyde Poulsen

Mit navn er Bjørn og jeg er 30 år gammel og bor sammen med min kæreste og to sønner.

Jeg er uddannet produktionsgartner og arbejder for tiden som grøn anlægsgartner.

Mine helt store interesser er selvforsyning og især dyrkning af køkkenhave, især syntes jeg det er vanvittigt sjovt at få maksimalt udbytte på meget begrænset plads med økologiske metoder. Det jeg syntes der er mest relevant er vertikal dyrkning hvor man mangedobler sit mulige udbytte og dyrkning af grønt og salater om vinteren ved at optimere såtidspunkt og sortsvalg.

Desuden er jeg også meget optaget af flerårige grøntsager, kompostfremstilling frugttræer, bærbuske, svampedyrkning, madlavning og at integrere smådyrehold i haven.

MEMORIES 🙂

——–

Naturplanteskolen lagde ud med en stor åbningsfest d. 12. april 2014
Musik, fællessang, børneworkshop med frø og plantning, kompost og jordforbedringsworkshop, huegelbed workshop, bålmad, snobrød, suppe og vild salat i det fri var nogle af højdepunkterne fra Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

Desuden en workshop med gennemgang af det spændende og anderledes udvalg af planter til haven, der skal være såvel smuk og dejligt som spiselig og funktionel.

IMG_0378 IMG_0369 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0380 IMG_0385

IMG_0360 IMG_0363 IMG_0384

 

Print Friendly, PDF & Email