Om os og missionen for Naturplanteskolen

Naturplanteskolen tænker i permakultur og støtter biodynamik og økologi, inspirerer til spiselige, mangfoldige og bæredygtige haver, og fornuftig brug af naturens ressourcer.

Naturplanteskolen er startet i 2013 med tidens interesse for selvforsyning og flere levende haver i ryggen, og med stor interesse fra omverdenen. Det har taget tid og kræfter at bygge en planteskole op med planter, vanding, bede, mv og vi gør det af egne midler og ved egen kraft. Med seks sæsoner på bagen (2018) kan vi se at vi gør en forskel i landskabet af økologisk-orienterede planteudbydere, kursusudbydere og permakultur LAND centre.

Vores budskab og mission er, at danske haver kan være:

  • spiselige og fulde af gode ressourcer.
  • smukke og pryd-agtige samtidig med at være spisekamre, praktisk talt hele året.
  • nemme at passe med lidt nytænkning og plante- / kredsløb-kendskab.
  • åndehuller for en trængt natur.

Vores konceptudvikling er kun lige begyndt. Alligevel kan vi allerede nu konstatere at danske helhedsinspirerede haver kan dyrkes med lethed, omtanke og effekt som

  • CO2-lagre, som afhjælper klodens opvarmning
  • spisekamre, som sikrer sundhed og selvforsyning
  • biodiversitets-centre, som hjælper naturens trængte arter som vilde fuglearter fra Afrika, vilde bier og insekter, ukrudt som ikke gør skade men kan udgøre velsmagende mad for os mennesker, dyr og insekter