230816-blaabaer-450-4

Blåbærbusk fra Naturplanteskolen