Workshop om skovhave design

Efterårets skovhave design kursus foregik i højt humør og med stort engagement.

Teori, principper og praktiske øvelser gik hånd i hånd. Flere plante laug blev sat sammen ud fra træernes egenskaber og behov. Det nye store fællesskabs projekt ved Køge blev gennemgået og var meget inspirerende.

Tak til deltagere og oplægsholdere!

Fotos fra workshoppen: