Økologisk jord, gødning og jordforbedring
Vi har alsidigt udvalg af organiske jord- og gødningstyper i sække. Vore leverandører er alle danske og de er udvalgt med omhu.

Bemærk:
Gødningsfordeling i produkterne angiver makro-gødningsstofferne N:P:K (kvælstof-fosfor-kalium). Bemærk at N:P:K ikke er endelige tal, men forholdstal. Forholdstallene angiver om et produkt højt i kvælstof og lavt i de andre, fx 5:1:1. Foruden makrogødningsstofferne indeholder produkterne også magnesium, jern, og en række mikronæringsstoffer i passende fordeling.

Produktets gødningstyrke skal læses som ledningevne (ledningsværdi), hvor 0-3 er svagt gødet, 4-6 er medium gødet og alt over 7 er kraftigt gødet op. De fleste planter trives jord med ledetal på 3 – 5, mens tomater, squash og græskar trives med 5-7. Såjord er svagtgødet, dvs ledetal på 1-3, så de nyspirede planter ikke svides af for meget gødning i jorden.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål på spisdinhave@naturplanteskolen.dk