Vores 1,6 ha jord har i årtier været granplantage og græsplæne. Dette ændrer vi gradvist til et mangfoldigt og naturnært oaseagtigt sted for både mennesker og dyre-, fugle- og insektliv.

Vi ændrer langsomt, nænsomt og med tanke for elementerne (vand, sol, vind, varme og kuldesteder) og vores designproces udvikler sig år for år når vi får større forståelse og feedback for vore aktiviteter.

Jordtypen på stedet er fed lerjord med grundvand i 1-2 m dybde afhængig af årstid, og med enten gult sand eller gul ler under muldlaget. Der går vandlinjer gennem grunden, og der er svagt fald mod vest.

Når man skover træer mistes aftagere af regnvand, fordi træer transpirerer meget året rundt. Nye træer vil overtage men først når de er større. Det kan give nye planer i designet af haven. Modsat giver skovning nyt lysfald og måske ny læ / vid effekt. Alt skal tages i betragtning.

Vi indtænker zonerne i designet, så de daglige gøremål anlægges tæt på den naturlige daglige rute (zone 1-2), og så naturen får sit eget råderum (zone 5).