Som permakultur LANDcenter ser vi det som en vigtig opgave at formidle den viden vi har og den erfaring vi får ved at drive og udvikle vores planteskole, haver og planteanvendelse.

Vi holder fx kurser, foredrag, events og plante-arrangementer, og skriver artikler og laver interviews. Vi kommer på relevante markeder og festivals.

Se emner til foredrag på siden om Aiah Noack.

Kontakt os hvis du har en idé eller en forespørgsel.

spisdinhave@nATURPLANTESKOLEN.DK