Hvad er Naturplanteskolens virke 

“Hvad Aiah Noack gør er et bidrag til Moder Jord. Hun forstår at tiden er knap, for at sprede kundskab om bæredygtighed i naturen. Jeg er stolt af at møde denne kvinde. Og på trods af min store uvidenhed om dette vigtige emne (permakultur, red.), blev jeg inspireret til at sprede det lidt jeg forstår.
Eliana Bergström

Der er meget at gøre og vi har store ønsker og ambitioner om at være en oplysende planteskole og et grønt lyspunkt i en mørk tid:

Vi opdyrker metoder og principper, hvor naturen spiller 1. violin og vi havedyrkere tilpasser os og spiller med op til den med alle de strenge vi kan finde på at bruge og udforske.

Vi dyrker planter til flerårige spiselige haver, til spiselige hegn og naturhække, til bede og beplantninger for insekter, sommerfugle, havefuglene og alle de andre væsener, vi måske ikke engang kender.

Vi dyrker jorden, så den er sund og levende og styrker vores haver og maver med sundhed og kraft.

Vi laver workshops, forsøg og demonstrationer, hvor alle kan være med.

Vi arbejder med vandet som en ressource og en kraft, som bor i alt liv.

Vi afprøver højbede, kompostbeholdere, regnvandsbeholdere, redskaber og jordkuler, så vi finder ud af hvad der virker bedst og hvor og hvornår.

Vi laver en fællesskabshave, der bliver en skole om planter og en have for fællesskabet.

Vi formidler bæredygtige og mangfoldige haver.

Vi vil på sigt være et udviklings- og videreuddannelsessted for anlægsgartnere og andre grønne fag.

Vi vil bygge insekthoteller og plante insekthaver og ”snakke” med insekterne om hvad de kan li’.

Vi vil skabe formidlingsudvikling for alle sanserne.

Vi vil støtte demonstrationshaver i alle lokalsamfund.