Mission for Naturplanteskolen

Året 2017 er 5. sæson for Naturplanteskolen. Vi har fordoblet plantesalget og kundeantallet siden sidste år og vi har flere hundrede spiselige urter, blomster, buske og træer i sortimentet at vælge imellem.

Missionen er fortsat at bringe planter, inspiration, fornyelse, bæredygtighed og biodiversitet ind i haverne landet over. Vi er ikke ene om at ønske os mere liv i haven, og vi føler os naturligt en del af en større flodbølge af fornyelseslyst for havernes og naturens skyld.

Vores frivillige, praktikanter, lærlinge og medarbejdere er glade for plantemylderet og udviklingsvilligheden. Nogle synes måske det er en smule overvældende.

Kunder skriver til os at de er blevet forelskede i stedet, og at der er en dejlig frodig ånd og stemning overalt. Vi er et grønt og øko-orienteret alternativ til de etablerede plantesalgssteder og det er vi glade for at kunne være. En grøn og levende oase.

I 2017 er der 29 kurser og workshops på programmet. Det er alt fra le-slåning, fermentering, mad med ukrudt til selvforsyning, planteformering, bærdyrkning og permakultur i praksis. Vi er glade for dette spor af sjov, saglig og praktisk formidling af aktiviteter i haven.

I år er det gamle værksted blevet taget i brug af et par dygtige handy-men. Det betyder at vi tilbyder håndlavede løsninger på trækvogne, plantekasser, brændereoler, naturskilte, reparation af haveredskaber og meget mere.

I gårdbutikken fører vi håndlavede lokalt-fremstillede havemøbler af oregon pine (douglastræ, der er super holdbart og stærkt) og børster med hestehår, spiselige blomster og planter til vindueskarmen, honning, aronia juice, olivenolie mm. Om vinteren har vi lækre biodynamiske grøntsager og hele sommeren kan man komme forbi og få sig en herlig økologisk Hansen is.

I vores baghave, hvor foreningens initiativ Andelsfrugthaven og temahaverne hører til, følger en lokal ornitolog udviklingen i fuglelivet. Vi bruger nemlig antallet af fuglestemmer på grunden som indikator for om vi lykkes med at omstille og invitere naturen indenfor på en god og bæredygtig måde. I 2016 var der 26 fuglestemmer at høre og der ynglende ugler for første gang. Foreløbige tal siger at der i 2017 er hørt 35 fuglestemmer inklusive nattergal, stor spætte og guldbug samt vores ynglende uglepar.

Fra vores første spæde opstart skrev vi på væggen:

Tankerne bag initiativet er at naturplanteskolens virke skal være en legeplads og en tumlegrund for alt det praktiske, der er forbundet med at dyrke og opdyrke sin have i samspil med naturen.

Vi vil samle folk og spørge ” hvad er jeres interesse nu? ”: Gennem formidling at fremme bæredygtige haver. Gennem bæredygtige haver at udvikle medlemmernes evner og erfaringer. Gennem evner og erfaringer at præsentere egenskaber. Gennem egenskaber at udvikle designs og havehjælp. Gennem designudvikling og havehjælpserfaring at tilbyde kurser som efteruddannelse til anlægsgartnere og andre grønne fag.

Hvad er Naturplanteskolens virke 

En kursusdeltager fra den svenske by Växjö har i efteråret 2017 sendt denne kommentar om at deltage i et skovhavekursus med Aiah Noack:

“Hvad Aiah gør er et bidrag til Moder Jord. Hun forstår at tiden er knap, for at sprede kundskab om bæredygtighed i naturen. Jeg er stolt af at møde denne kvinde. Og på trods af min store uvidenhed om dette vigtige emne, blev jeg inspireret til at sprede det lidt jeg forstår min kommune, som skal være på forkant med at beskytte naturen, og arbejde indad for at beholde titlen som “grønneste by i Europa”.
Eliana Bergström

Der er meget at gøre og vi har store ønsker og ambitioner om at være en oplysende planteskole og et grønt lyspunkt:

Vi vil opdyrke metoder og principper, hvor naturen spiller 1. violin og vi havedyrkere tilpasser os og spiller med op til den med alle de strenge vi kan finde på at bruge og udforske.

Vi vil også dyrke planter til flerårige spiselige haver, til spiselige hegn og hække, til bede og beplantninger for insekter, sommerfugle, havefuglene og alle de andre væsener, vi måske ikke engang kender.

Vi vil dyrke jorden, så den styrker vores haver og maver med sundhed og kraft.

Vi vil lave workshops, forsøg og demonstrationer, hvor alle kan være med. Vi vil lave en VIP kampagne, hvor Pét står for plante.

Vi vil forstå og arbejde med vandet som en ressource og en kraft som bor i alt liv.

Vi vil afprøve højbede, kompostbeholdere, regnvandsbeholdere, redskaber og jordkuler så vi finder ud af hvad der virker bedst og hvor og hvornår.

Vi vil lave en planteskole-fælleshave, der bliver en skole om planter og en have for fællesskabet.

Vi vil udvikle medlemmernes evner og erfaring.

Vi vil formidle bæredygtige og mangfoldige haver.

Vi vil være er udviklings- og uddannelsessted for anlægsgartnere og andre grønne fag.

Vi vil afholde økologikurser om bio char og huegelbede – og meget mere.

Vi vil lave byttecentral, brugtbørs og have et udvalg kvalitetsredskaber og andet havegrej for alt det man bruger i haven, den magelige såvel som den dyrkede.

Vi vil afprøve vandingssystemer, inkl. selvregulerende systemer (aqua-ponics).

Vi vil bygge insekthoteller og ”snakke” med insekterne om hvad de kan li’.

Vi vil have en opslagstavle for haveservice og havehjælp, om pasning, om hjælp til bier, høns, svampedyrkning, vinduesfarming, flerårige spiselige haver, blomstersalatbede mv.

Vi vil afholde ”forstå din nabo” kurser og workshops: ”Forstå din nabo – hvad er det vi ikke forstår?”

Vi vil skabe formidlingsudvikling for alle sanserne.

Vi vil støtte demonstrationshaver i alle lokalsamfund.

Print Friendly, PDF & Email