På Naturplanteskolen er der aktivitet og opgaver stort set året rundt – Vi inviterer dig til at være med.

Frivillige koordineres af vores støtteforening Naturplanteskolens venner, og du kan være med en gang og derefter beder vi om at du indmeldes i foreningen Naturplanteskolens venner.

Bliv frivillig

Som frivillig får du gennem din medvirken indsigt i de spiselige planters verden, fx planters navne og egenskaber, behandling af jord, dyrkning af have, såning, beskæring, høst, brug af ukrudt som ressource og meget mere

Du behøver ikke forhåndsviden, da vi giver dig instruktion og du er altid velkommen til at spørge

Eks. på frivillige opgaver er potning af planter, planteformering, ukrudt, naturgødning, beskæring, skilteskrivning, indtastning på hjemmeside, slå græs med le, frø-høst, kaffebryg mm

Vi dyrker foruden planter også at være og udvikle et fællesskab af mennesker i omstilling, en mere bæredygtig levevis, grønne værdier og CO2 lagring i jorden

Frivilligdage mellem uge 11 og 50: Hver torsdag mellem 9 og 16 samt den sidste søndag i måneden mellem 10 og 16.

Få praktikplads

I forbindelse med uddannelse eller ledighed er du velkommen til at søge praktikplads på Naturplanteskolen.

Som permakultur LAND-center er det naturligt for Naturplanteskolen at være et sted for læring og udvikling frem imod en mere bæredygtig og naturnær virkelighed.

Du vil blive inddraget i årstidens praktiske gøremål, inklusive deltage ved events, markeder mm efter aftale.

Fællesskabshaven

De nye spiselige og CO2 lagrende haver som vi anlægger i disse år har brug for fitness farmer-faddere og lugekoner, kokke og andre glade brugere. Vi inviterer derfor til at du og familien kan være med. Som medlem får du både unik forhåndsviden, jord under neglene, fællesspisning og høst med hjem af det vi dyrker. Fællesskabshaven kræver både medlemsskab af foreningen og af haven

Grønne entrepriser

Har du en god idé eller lille grøn virksomhed? Vi inviterer til samarbejde, fx anlægsgartner, havearkitekt, opbrug, gamle håndværk, brugskunst, cafédrift mm. Vi kan indgå aftale om plads i vore lokaler, på vores hjemmeside, og drage nytte af fællesskabet

Sponsor og anden støtte

Som lille bæredygtig virksomhed i kraftig udvikling er vi interesseret i støtte i form af økonomiske bidrag, gaver, hjælp med maskiner mm.

Se også vores projekt om andelsfrugthave hvor man kan komme med i et mere varigt forløb om dyrkning af frugt og bær, hvor man får andel i udbyttet, fællesskab og læring.

Årets gang i Naturplanteskolen

Januar – februar – marts: frø-arbejde, hjemmesidearbejde, såning af frø, stikning af stiklinger, deling af stauder, anlæg af bede

April – maj: såning, prikling, potning, skilteskrivning

Juni – juli – august – september: dyrkning og høst af frø, blomster, grønsager, bær og frugt

Oktober – november – december: klargøre bede til vinter, anlæg af bede, flisfremstilling, vedligehold af bygninger, afdækning af planter

Hvis du ønsker at være med, så kontakt os på spisdinhave@naturplanteskolen.dk