Regnvand og grundvand er vigtige ressourcer i en verden og et klima i forandring.

Vi ønsker at passe godt på vores vandressourcer og at dyrke vores spiselige have så pasningfrit og naturnært som muligt. Derfor eksperimenter vi med løsninger som kan fastholde vandet i vores jord, gennem bedtyper, naturstier, jorddækning og flerårige beplantninger.

Desuden dyrker vi grave-fri grønsager og andre afgrøder, hvor vi ved at undgå at vende og grave i jorden beskytter de naturlige livsformer som igen giver en god humusandel i jorden og dermed både større vandholdningskapacitet og støre robusthed i plantesystemerne fordi kredsløb og livscyklus holdes intakte og balancerede.