Støt Naturplanteskolens klimarobuste have og bliv en del af et nyt fællesskab!

Vores permakultur-inspirerede planteskole og grønne eksperimentarium handler om, at danske haver med få og enkle midler kan bidrage til mere liv, glæde, mad, sundhed og natur. Blot skal vi nytænke plantevalg og bede i forhold til det, der allerede er.

En del af den nytænkning er vores nye projekt med klimarobuste haver som er bygget op af spiselige klimarobuste bede. Haverne vil være forberedte til klimaforandringer som ekstremt vejr, oversvømmelser og tørke, ud fra en tese om, at naturen er den bedste samarbejdspartner og nærmeste allierede i at skabe balance, udbytte, mangfoldighed og mad til alle. Som et ekstra plus bliver haverne også CO2-lagrende, i en eller anden grad, som det bliver spændende at finde ud af.

De indledende afprøvninger af nye spiselige klimarobuste bede er gået virkelig godt, og med en indsamling vil vi bruge vores kræfter og erfaringer på at skalere bede op til forskellige typer af demo-haver – skovhaver med flere dyrkningslag, frugt- og bærhaver, flerårige køkkenhaver, spiselige blomsterrabatter og prydhaver, nøddelunde, spiselige vandhuller og meget mere.

Eksempel på klimarobust spiseligt bed på Naturplanteskolen

Vi søger 66.000 kr. i støtte fra jer og inviterer jer til at være med i fremtiden. Pengene skal bruges på jordarbejde, fældning, et levende dyrehegn, skiltning og bænke. Friluftsrådet bidrager med et beløb på 30.000 kr. til forarbejdet med udformningen af en ca. 200 m2 natursø på området. Overskudsjorden fra søen skal bruges til at anlægge de nye haver, og det er dette der søges om økonomisk hjælp til.
Når forarbejdet til demo-haverne er en realitet, dannes netværket Fællesskabshaven, som driver og høster fra haverne. Du kan være med i fællesskabet, komme på rundvisning og til smagsprøvninger og med tiden måske campere i haverne.


Situationsplan for natursø og nye spiselige klimarobuste haver