Mest-muligt bæredygtig jord, gødning og jordforbedring

Vi har alsidigt udvalg af organiske jord- og gødningstyper i sække. Vore leverandører er alle danske og de er udvalgt med omhu.

Bemærk:
Gødningsfordeling i produkterne angiver makro-gødningsstofferne N:P:K (kvælstof-fosfor-kalium). Bemærk at N:P:K ikke er endelige tal, men forholdstal. Forholdstallene angiver om et produkt højt i kvælstof og lavt i de andre, fx 5:1:1. Foruden makrogødningsstofferne indeholder produkterne også magnesium, jern, og en række mikronæringsstoffer i passende fordeling.

Produktets gødningdstyrke skal læses som ledningevne (ledningsværdi), hvor 0-3 er svagt gødet, 4-6 er medium gødet og alt over 7 er kraftigt gødet op. De fleste planter trives jord med ledetal på 3 – 5, mens tomater, squash og græskar trives med 5-7. Såjord er svagtgødet, dvs ledetal på 1-3, så de nyspirede planter ikke svides af for meget gødning I jorden.

N fremmer grøn vækst, somme tider på bekostning af rodvækst  og blomster.
P fremmer blomster, roddannelse og frugtsætning.
K fremmer bladenes ånding og planternes vinterfasthed

De angivne N:P:K tal for Champost produkterne er kun vejledende, ikke absolute.

Jord og gødning i sække fra Champost og Farmergødning er normalt lagervare.
Jord og gødning i bigbags fra Champost kan bestilles hos os til fragtfri levering ved døren (undtagen ikke-brofaste øer). Evt. kranlevering koster kr 650,- i gebyr.

Lær mere om Champosts produkt

Ø-Såjord fra Farmer Gødning, 60 liter:

Færdigblandet økologisk jord

Nitratværdi: 10-40
Fosforværdi:35-50
Kaliumværdi:20-35
Magnesiumværdi:15-25
Calciumværdi:mindst 120
Dolomitkalk:6kg/kbm
Lergranulat:3
0kg/kbm
Ph værdi 5,3-6,3
Ledningsværdi 1-3

Pris kr 100,- 2 for kr 150,-

Ø-Priklejord fra Farmer Gødning, 60 liter:

Færdigblandet med økologisk gødning og ler.

Nitratværdi:50-80
Fosforværdi:150-180
Kaliumværdi:115-130
Magnesiumværdi:40-50
Calciumværdi:mindst 180
Dolomitkalk:6kg/kbm
Lergranula
t:30kg/kbm
Ph 5,7-6,5
Ledningsværdi 4,5 – 6,5

Pris kr 100,- 2 for kr 150,-

Champost Planteskolejord

Planteskolejord består af organisk jordforbedring, naturgødning og grov sphagnum samt moler fra Fur (Vækst-ler). Denne jord er et særdeles godt vækstmedium for alle havens planter (med undtagelse af surbunds planter).

Plant direkte i planteskolejorden i havens krukker og potter.

  • Tilsat en stærk naturgødning
  • Holder på fugt (mindre fordampning)
  • Velegnet til krukker og potter til udendørs brug.

pH værdi: 6.4
Tørstof: 47%
Ledningsevne: 6.3
N:P:K tal 5:8:3

Pris:
50 l sæk Kr 89,-
3000 l big-bag frit leveret kr. 3225,- 

Champost Krukkejord – sphagnumfri og bæredygtig

Krukkejord består af organisk jordforbedring, Vækst-ler og harpet muld. Den er specielt egnet til altankasser, udendørs kummer og krukker.
Dette er en bæredygtig og langtidsholdbar jord, da jorden ikke indeholder sphagnum.

Fordele:

Fri for sphagnum – jorden falder dermed ikke sammen

Giv kun gødning én gang årligt – langtidsholdbar.

Opmagasinerer meget vand – fri for at vande planterne så ofte.

Pris:
20 l pose kr. 50,-
1000 l bogbag frit leveret kr. 2050,-

Champost Naturgødning

Naturgødning kan bruges som gødning til alle havens planter. Gødningen tilføres 1 – 3 gange om året f.eks. forår, sommer eller efterår. Næringsstofferne frigives langsomt i takt med planternes behov og gives derfor bedst ved nedbør/vanding og varme.

Denne gødning er meget stærk og bør bruges i moderate mængder for ikke at overgøde.

 

  • Gødet naturligt
  • Langtidsholdbar
  • Holder på fugt – mindre fordampning, mindre vandingsbehov

50 l sæk kr 89,-

Champost jordforbedring

Jordforbedring fra Champost – sphagnumfri og bæredygtig

Jordforbedningssækken består af komposteret og salmonellafri hestemøg. Det er 100 % organisk og har bedre jordforbedrende egenskaber end sphagnum, og afgiver sine næringsstoffer langsomt over flere år. Og da sphagnum er en relativ begrænset ressource, er det yderligere en miljøgevinst at anvende Champost.

Topdressing: undgå ukrudt

Lægger du, om foråret, et ca. 5 cm tykt lag Champost Jordforbedring ud i dine blomsterbede, langs hækken eller omkring dine stauder og træer, vil jorden lukke af for lyset og derved forhindre ukrudt i at spire. Og du undgår at luge ukrudt hele sommeren.

Lægger du Champost Jordforbedring ud om efteråret, vil det beskytte planterne mod frosten hele vinteren.

Blandes i jorden

Champost Jordforbedring kan du blande godt ned i det øverste lag, af den eksisterende jord. Her vil den gøre jorden let og luftig, samtidig med at den giver planterne en god start.

Plant aldrig direkte i Champost Jordforbedring, da koncentrationen af næringsstoffer er meget stor og kan svide planternes rødder.

  • Når du anvender Champost Jordforbedring skal du ikke tilføre yderligere gødning det første år.
  • Jordforbedringen fremmer jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.

 

Ph-værdi: 8,3   Tørstof 52%   Ledningsevne 19     Ledningstal 61

 

N:P:K tal       10:5:2

 

Pris:

50 l sæk kr 80,-

3000 l bigbag kr 2465,-

Ø-kompost fra Farmer Gødning, 20 kg:

Færdigblandet stærk kompost med økologisk gødning og ler.

Pris kr 150,-

Rockdust
20 kg poser og 450 g pakker

Rockdust indeholder mineralske næringsstoffer, som de fleste jorde er udpint for – hvorfor vente til næste istid?

– når du med vulkansk klippestøv kan efterligne gletsjernes arbejde og tilføre de over 50 mineraler og sporstoffer der tidligere var almindelige i vores jord, men som for længst er blevet udvasket eller brugt op.

Hvilke hemmeligheder gemmer der sig i denne 420 millioner år gamle klippe, som, geologisk set, først skulle frigives under den næse istid?

I Grønland er dette mineralrige klippestøv, på grund af klimaforandringerne, i stigende grad tilrådelighed i rig mængde. Nogle kalder det Grønlands mudder.

Rockdust er ikke en erstatning for NPK gødning, men behovet for specielt fosfor (P) og kalium (K) mindskes væsentligt, ja i det fleste tilfælde overflødiggøres, over tid.

Print Friendly, PDF & Email