Havebesøg

Et havebesøg af 2 eller 3 timers varighed kan afklare mange af de spørgsmål, som en haveejer står med.

Sørg for selv at forberede besøget med

  • En ønskeliste for de elementer der skal tilføres haven fx æblelund, krydderurtebed, legestativ, havedam osv.
  • Noter også ned hvis vi skal identificere planter og træer
  • En negativliste over de områder, bede, træer, hegn mv der ikke ønskes
  • Gerne en skitse over den del eller hele haven der skal gennemgåes

Vi laver en rundgang i haven og ser på hvor planterne står, om de bør flyttes for at trives, hvordan jorden har det, hvor vand, skygger og lys, vind og varme forekommer, som er betydende for hvordan indretningen sker, så det giver mest mulig harmoni og trivsel og mindst mulig fremtidig pasning.

Haverådgivning

Udover havebesøg og havedesigns tilbyder vi for disse kunder også haverådgivning om det videre forløb. Rådgivningen købes typisk i form af et klippekort og tid aftales på forhånd på vores hjemmeside

Vi yder også rådgivning til private, boligforeninger, fælleshaver mm samt holder oplæg i form af foredrag eller workshops for at opbygge fællesskab, øge interessen for permakultur og havens naturvenlige muligheder mm. Kontakt os for nærmere aftale på spisdinhave@naturplanteskolen.dk