Ved bestilling af varer udefra eller varer som sættes til side som reserverede, opkræver Naturplanteskolen et depositum. Depositummet svarer til ca. 30% af varens forventede pris.
Depositummet skal registeres, før evt. varebestilling foretages.