Naturplanteskolens perma-haveudvikling

Forundersøgelser og overvejelser undervejs før de første planter og bede etableres.

Da vi ikke bryder os om lyden af motorer og ikke tror på at maskiner skal drive verden, er vores projekt blevet til et rugbrødsmotorprojekt, med lidt hjælp fra maskiner, men drevet i det daglige manuelt og i symbiose med den omgivende natur.

Forvildelsesfase og indledende opbygning af naturvenlige tiltag år for år

2008 -11:
Overtagelse af ejendom. Haven står snorlige med gamle nordmannsgraner og velholdt græsplæne. Naboen slår fortsat troligt græsset ligesom i mine forældres tid på ejendommen. Intet insekt- eller stort set intet fugleliv

2012:
Naturplanteskolen starter og plænen får lov at stå uklippet for første gang i 40 år. I løbet af 2-3 måneder sværmer det af insekter og selv guldsmede ses fordi græsset vokser op og skaber levesteder for liv

2013-14:
Et stort område af grantræer har været oversvømmet og vi søger kommunen om tilladelse til at udgrave en natursø. Vi får landzonetilladelse til natursø på 250 m2

2014:
Vi etablerer en ny intern kørevej og planteskolens bede og områder begynder at tage form. En fuglekyndig identificerer over 20 fuglestemmer på en formiddag i maj 

2015:
Vi udgraver regnvandssøen og anlægger hügelvolden til dyrkning af flerårige grønsager, rabarber mm. 

2016:
Et ynglende par af
storhornet natugle har held med at udruge og opfostre to uldne guldklumper hos os.

2017:
Vi anlægger hügelbedet med 60 arter af spiselige flerårige løg, samt dagliljer, hosta og en række bunddækkeplanter. Et meget vådt år, og hele vinteren står 5000 m2 af haven under vand fra nabo-markerne, hvor det ikke kan synke ned. Alle de træer der står i vand visner bort. Vore højbede overlever og alle planter i højbedene har det godt.

2018:
Der flytter stadig flere fuglearter ind og de vilde bier, humler mm trives godt. Vi arrangerer den første en
nattergaletur i samarbejde med Naturfredningsforeningen. Vi anlægger også et swalesystem for at styre vandet derhen, hvor vi ønsker det, så vi undgår oversvømmelser igen.

2019:
Vi udgraver natursøen og overskudsjorden bruges til anlæg af flere hügelbede og forhøjede haver.

Vores designproces
Først undersøgte vi, hvad der kan gøres ved en forvokset juletræsplantage, der fylder ca 1 ha af vores “baghave”

  • Hedeselskabet kunne godt være kommet med en helvedesmaskine og fælde og flise alt og køre det væk til en forbrændingsanstalt. Men vores skov er så lille at det ikke kunne betale sig selv, faktisk ville det koste kr 10000 at få fældet alt for at starte forfra
  • Men vi ser i stedet på de mange 40-50 gamle grantræer som en ressource og af hvert fældet træ bruges rub og stub til opbygningen af vores nye naturvenlige sted. Der bliver rafter, stolper, flis, brænde og fyld til hügelbede af de træer der forsvinder. Træerne giver læ; de giver mikroklima med dejlig skygge på en varm sommerdag og de giver ynglepladser til mange fuglearter. Desuden giver de et dejlig nålefyldt toplag som vi bruger til stier, bede og i andegården så der ikke bliver alt for smattet.

Jordens kvalitet:

  • Jorden er ændret for good på de arealer, hvor grantræerne står. Den er blevet mere sur. Det kan være en fordel og en ulempe. Vi vælger at tænke det ind som en fordel: vi kan dyrke mere surbundselskende træer og buske end man normalt kan på en leret jord. Fx hassel, kastanje, valnød og surbundskrævende bærbuske trives nu her.
  • I græsarealerne er jorden ret fugtig og lerindholdet er højt

For lidt vand, for meget vand, høj grundvandsstand og regnvandafledning 

  • Vi oplever jævnligt mindre oversvømmelser forårsaget dels af et stoppet drænrør, dels store oversvømmelser forårsaget af store mængder overfladevand fra omliggende marker og det gør jorden vandlidende til tider.
  • Grundvandet står for højt til at anlægge faskiner. Desuden er faskiner en måde at fjerne vand på hvor vores ønske helt modsat er at opsuge og fastholde vand i en form som vegetationen kan bruge uanset årstid og vejrtype
  • Derfor er der i 2018 anlagt et swalesystem for at lede vandet i den ønskede retning og med tanke om at bruge vandet som ressource frem for spildprodukt der afledes og føres væk.

Zoneinddeling
Zoneinddeling af haven er vanskeliggjort af at grunden er 300 m lang og meget smal og al trafik ind på grunden foregår i enden af grunden der støder op til vejen. Indtil videre fylder zone 5 ca 50% fra den nye swale og alt nord derfor. Zone 1 er planteskolen, zone to er de anlagte bede og stier og zone 3 og 4 smelter lidt sammen mellem bede og swalesystem. Komposttoilettet go pilelabyrinten ligger således i zone 3-4.