Vores bede, stier og indretningselementer

En have på 10000 m2 er ikke lige gjort på en dag. Vi ønsker at naturen skal kunne følge med, så vi bevarer alle de livsformer der er flyttet her i de vilde år, at vi selv kan følge med og at haver og bede kommer godt fra start i de mere pasningskrævende opstartsår.

Højbede i planteskolen 2015 – Tre højbede på 100 x 180 cm ser dagens lys på vores gårdsplads. De er lavet af lokalt skovet douglastræ i kraftig kvalitet. Beplantningstemaerne er:

  • Spiselige blomster
    • Foto
  • Løgbedet
    • Foto
  • Strandbedet
    • Foto

Erfaringerne fra hvert af de små højbede overføres efter 1-3 år til større rigtige bede i haven

Tehaven og kiwipavillonen 2015 – Et velduftende bed med teurter tilplantes, sammen med at der plantes minikiwi op ad stolperne på en pavillon bygget af granstolper fra skoven. FOTO

Gravefri kartofler og bede 2017, 2018 og 2019 – I 2017 begyndte vi at omlægge græsarealerne til bede ved at dyrke kartofler på dem. Græs der ikke får lys dør og rådner og bliver derved til gødning for andre planter og mad til regnorme og andet liv i jorden. Vi behøver altså ikke grave i jorden for at omlægge den.

FOTO

Det flerårige løgbed 2017 – Et stort anlagt hügelbed rummer indeni trærødder, haveaffald og kvas i store mængder. Øverst kommer topjord (med humus) og inderst underjord (med ler). Vi planter 60 flerårige løgarter og sorter. Dertil vores samling af dagliljer, hosta, kransliljer, kvan og en lang række bunddækkeplanter. Alt spiseligt naturligvis.

FOTO

Højbedskasser med spiselige  blomster 2018 – Fire skønne douglastræ højbedskasser på 1,8 x 10 m i 25 cm højde er måden vi får styr på vores dyrkningsområder her i indledende omstilling til en spiselig have.

FOTO

Flerårigt kålbed 2019 – Vi afprøver 20 slags kål, dels historiske 2-årige kålsorter dels flerårige næsten glemte kål, som ninestar broccoli, engelsk trækål og fransk flerårig havekål. FOTO

Hugelbede med flerårige grønsager 2019 – Som indgang til øko-pladsen har vi brugt affaldsgrene og træ til nye hügelbede, hvor der er plantet flerårige grønsager samt enkelte mindre frugttræer og bærbuske.

FOTO

Hugelvold og regnvandssø 2015-16 – Regnvandssøen skule opsamle regnvand fra nærmeste nedløbsrør og fra gårdsplads. Blive et konstant vandspejl, og en oase for fugtighedselskende planter på volder der omkranser den. Imidlertid er søen mest tør, og med lidt vand i bunden i vinterperioden. Det har ikke virket helt efter hensigten. Måske skal den være dybere, eller fores med en dug, selvom jeg helst vil undgå det.

Volden er et studie værd, for her er opstået adskillige mikroklimatiske zoner hvori forskellige planter trives og gror langt ud over deres normale tilstand. Det gælder rabarberplanter indersiden mod nord og moskuskatost mod vest på ydersiden. Jordbær som bunddække mod nord på ydersiden er også overordentlig vellykket.

FOTO

Økopladsen 2019 – I forbindelse med vores certificering i det statskontrollerede økologiske system anlægger vi et nyt område til de økologiske planter. Ideen er at staten opfatter en ansøgers jord som giftig i to til tre år (omlægningsfasen) hvorefter det ikke længere opfattes som giftigt. Så de økologiske planter må ikke komme i forbindelse med vores jord i en periode.

Vi er dog blevet tildelt straksomlægning til økologi, da vi har etableret planteskolen med bede med ukrudtsmåtter og dermed ikke jordkontakt.

Økopladsen kunne indvies til økologisk høstmarked d. 1. september 2019.

FOTO

Andre tiltag og anlæg

Kompostpladsen 2016 – Egen produktion af kompost og gødningsvand (kompostte) er essentielt i en bæredygtig have. Haveaffald, grene, blandet med lidt levende jord bliver hurtigt til dejlig kompost. Vores kompostplads ligger midt i en granlund, tæt på stier og dyrkningsbedet så flowet bliver godt og praktisk. Det er vigtigt at kompostbunken ikke bliver et sted hvor man dumper affald, men et sted hvor man oparbejder naturlig gødning til jorden.

Vi bruger mest komposten om foråret og vi sir den først, så uforarbejdede grene kommer tilbage i komposten og det lækre smuldrende humusrige jord bruges til afdækning af bede, hvor de sikrer næring til planterne, mad til jordens organismer, afdækning mod spirende ukrudtsfrø og så fastholder det fugtigheden i jorden til langt hen på sommeren.

Gødningsvand bruger vi til akutte tilfælde af næringsmangel, og vi bruger det i fortyndet udgave så det ikke svider de planter vi gøder op. Det laves i baljer af dels nælder, dels kulsukker, dels alm ukrudt med frø i. Vi holder kurser om kompost og gødningsvand da det er vigtig viden i den spiselige bæredygtige have.

Swales 2018 – Swale er et engelsk udtryk for et grøftesystem med hügelbede langs den ene, lavere side.

Vores swale falder med en grad fra dets start ved bygningernes nedløbsrør og de næste ca 200 m langs skellet mod vest hvorefter det drejer af mod øst og ender i et vandhul med forhøjede bede omkring. Dette anlæg giver os synergi i form af regnvandsstyring, sådan at vi er klimasikrede til både våde og tørre år. Der er bevidst undgået at indtænke pumper, el og plastforing af vandhul, da vi helst vil undgå unaturlige materialer og afhængighed af moderne teknologi mm.

Komposttoilet 2018 – Et “off the grid” toilet bygget på et kursus forløb af Eulalia Marti og en række andre.

FOTO

Pilelabyrint 2018 – En samling af otte flette-pilesorter blev til en spændende labyrint i december 2018. Vi tegnede op, målte op, og plantede dernæst de allerede rodede pileplanter. Labyrinten er anlagt lige ved komposttoilettet og er lavet så det evt kan oversvømmes ved våde vintre. Det skal bruges til at komme af med tisset fra komposttoilettet, og det skal være et sted hvor vi fletter og er kreative med pilen, ligesom det skal blive en legeplads for børn.

Natursø 2019 – Den store fladbundede natursø etableres ved brug af maskinkraft. Vi glæder os til søen der har været på tegnebrættet i flere år. Søen etableres med støtte fra Friluftsrådet.

Sommerfuglehøjen 2020 – En centralt beliggende høj bestående af hügelmetodens træstammer, rødder og andet og derpå jordfyld skal blive en ny siddepladsområde med særlig udsigt. Op ad siderne på højen finder vi frem til buske, urter og småtræer der tiltrækker sommerfugle og giver bosteder til deres æg, larver og pupper.

I 2017 forsøgte vi at tilplante den med blåbærbuske men det tørre år året efter var for ekstremt til at buskene klarede mosten. Nu prøver vi igen, og er denne gang mere påpasselige med at støtte planterne i etableringsfasen, med jorddække og ukrudtstyring

Bålplads 2017 – Et centralt sted skal der være bålsted, og bålet symboliserer varme og liv på en helt særlig måde. Her bager vi snobrød, og luner os på kolde dage.

Stisystem – Slyngende stier til at gå på opdagelse på er centralt i vores perma-havedesign. De indtænkes løbende, og udføres langsomt og ofte anderledes end det de skulle være på vores tegnede design

En særlig natursti blev indviet i 2018 og er blevet til i samarbejde med Naturstyrelsen. Den forbinder vores ældste skov med den helt nye fredsskov Solhøj Fælled, så folk på gåtur kan komme ind i vores skov ad bagvejen, og få et indtryk af hvad vi laver der.

Den tottede græsplæne 2014 – Totterne i græsplænen vidner om at den står uslået og naturlig, bortset far et par gange med en le i løbet af sæsonen. Totterne er levesteder for sommerfugle og små-insekter, dvs at æg og larver kan findes der. Når de bliver fuldt udviklede insekter sørger de for bestøvning og er fødekilde for et væld af andre fugle og dyr som pindsvin, ænder, gnavere og større insekter

Vi elsker vores totter, der emmer af liv!