Bæredygtig selvforsyning
Naturplanteskolens formål er at være et lære- og formidlingssted for mere bæredygtig levevis, især med fokus på at blive mere selvforsynende indenfor dyrkning af spiselige planter i have- og landbrug.

Derfor er vi i fuld gang med udvikling og udlevelse af:

  • en håndkraftsbaseret og omsorgsfuld planteskole med produktion og salg af flerårige spiselige planter
  • en spiselig have med demonstration af håndtering af vand som ressource, omlægning fra græs og granskov til mad på træer og i klimarobuste CO2 lagrende bede
  • en grøn legeplads og et eksperimentarium for nytænkende naturinspirerede leve- og dyrkningsmåder
  • en naturterapihave til folk med gavn af naturoplevelser i samspil med deres healing af stress eller anden traumatisk tilstand
  • udgivelse af bøger om spiselige planter, blomster, dyrkningssystemer mv
  • havebesøg og haveplaner samt anden rådgivning mhp spiselige og bæredygtige haver overalt i landet og i alle størrelser, fra rækkehus til villahave, landhave og skovhaver
  • kursusudbud om mange emner fra frøhøst til Fantasilat fremstilling, flerårige grønsager, introduktion til permakultur og selvforsyning i egen have

Naturplanteskolen blev etableret af Aiah Noack i 2012, og foreningen Naturplanteskolens venner blev stiftet i 2013 for at hjælpe planteskolen på vej med moralsk og praktisk opbakning.

Aiah Noack
Aiah Noack er havebrugskonsulent og stifter af Naturplanteskolen. Aiahs uddannelse er hortonom og PhD i plantefysiologi og botanik, og Aiah har arbejdet med planteskoledrift, havebrug, havedesigns, planter, botanik og dyrkning i over 30 år i både Danmark og udlandet. Aiah er ligeledes havebogsforfatter og foredragsholder, hvor særligt spiselige haver og Fantasilaterne har en stor plads.

CV her (Link)

Naturplanteskolens Venner
Naturplanteskolens Venner er en forening, som støtte op om arbejdet på Naturplanteskolen. Foreningen organiserer det frivillige arbejde i form af frivillige, som på en praktisk måde får indsigt i Naturplanteskolens måde at anlægge og passe haven klima- og naturvenligt, fx ved at anlægge bede, luge, lave kompost og gødningsvand. Medlemmer og frivillige har også mulighed for at bidrage med hjælp på markedsdage, rundvisninger, kurser mm.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og generalforsamlingen afholdes hvert efterår, hvor alle er velkomne til at deltage.

Man kan blive medlem af Naturplanteskolens Venner her – det koster kun kr. 200,- årligt, og kan købes her!

FN’s Verdensmål
FN har opstillet 17 mål og 169 delmål – kaldet Verdensmål – for bæredygtig udvikling. Målene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015, og trådte i kraft den 1. januar 2016.

Verdensmålene skal frem til 2030 udstikke kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, naturen og hele planeten. Med de 17 mål og 169 delmål har alle FN’s 193 medlemslande forpligtet sig til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene har ligeledes fokus på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Med vedtagelsen af Verdensmålene anerkendes det at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Naturplanteskolen bidrager til verdensmålene ved bl. a. at demonstrere måder at blive mere selvforsynende, at integrere naturen i haven og formidle permakulturens principper og etik, der alle er i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

Økologi

I maj 2019 blev Naturplanteskolen certificeret som økologisk gartneri og dermed til at bruge Ø-mærket i forbindelse med produktionen af planter m.v.

Begrebet økologi blev skabt i 1866 de græske ord oikos (som betyder “hus” eller “husholdning”) og logos (der betyder “kundskab om” eller “videnskab om”).. Miljøet omfatter både de livløse omgivelser – klima, jordbundsforhold, geologi – og den levende del af omgivelserne – planter, dyr og mikroorganismer.

Økologisk certificering betyder, at Naturplanteskolen og andre økologiske virksomheder årligt bliver kontrolleret af Landbrugsstyrelsen for at overholde økologireglerne. (LINK) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Økologi.aspx

Permakultur
Permakultur betyder “Permanent agriculture” / “Permanent horticulture”. Det stammer fra et australsk banebrydende etisk og holistisk system, der er ca 40 år gammelt. På dansk kan vi bruge udtrykkene vedvarende dyrkning og regenerativt landbrug til at beskrive principperne i permakultur. Desuden har permakultur systemer og designs for fællesskaber, samfund, energi, boliger, natur og sågar indre permakultur.

Læs mere om permakultur her (LINK http://permakultur-danmark.dk/da/ )

LAND-netværket 

Naturplanteskolen er en del af LAND-netværket, som den blev akkrediteret til i 2014. LAND er et internationalt netværk af permakultur steder som udbreder kendskabet til holistisk og bæredygtig brug af jord, natur, fællesskaber og samfund. LINK http://permakultur-danmark.dk/da/land-2/

Samarbejdspartnere

Links til vores øvrige samarbejdspartnere

Permakultur i Danmark

http://permakultur-danmark.dk/da/

Drømmehaven i Hvidovre

http://forstadsfarming.com

Skabende by 2640

https://www.facebook.com/denskabendeby2640/

Biodynamiske grønsager på heden

Karl Henning Mikkelsen, Højbo

http://lokalt-og-biodynamisk.dk/salgssteder/Højbo%20-%20Brande.html