Andelsfrugthaven på Naturplanteskolen

Lær at dyrke have i praksis, få et fællesskab og et netværk der nyder at befinde sig i det grønne, og få mulighed for udbytte til husholdningen oveni.

Vi opbygger en andelsfrugthave i etaper, hvor vi udelukkende bruger planter fra Naturplanteskolens store spiselige sortiment. Herigennem får vi erfaring med nye spiselige planter og sorter, plantning, pasning, design, jordtyper, beskæring, høst og kombinationsplantning mm.

Haven opbygges med brug af permakulturprincipper om ressourcer, etik, fordeling og design. Der bliver en skovhave, naturhegn og lysåbne haver samt stier, grøfter, bede og siddepladser. Vi anlægger en natursø til at fremme forholdene for dyr og planter. Vi fletter med pil og andre grene, har bålplads, bygger udekøkken, holder ænder og høns og laver kompost. Der plantes kastanjer, frugttræer, nøddehegn, bærbuske, flerårige grøntsager og spiselige blomster.

Havens store linjer er bestemt af et overordnet permakultur-design, og af indehaveren Aiah Noacks store vision for grunden, men der vil også være mulighed for at komme med input og idéer fra deltagerne.

Der bliver plads til børn og voksne, og vi deles om de praktiske opgaver, således at det bliver en glæde at komme i haven og ikke et tungt slid for den enkelte. Vi mødes og høster afgrøder dels til fællesspisning, men også til eget forbrug. Vi afholder prøvesmagninger, hyggeaftener, og arbejdsdage og får introduktion, instruktion, vejledning og feedback på opgaverne i haven fra Naturplanteskolens fagkyndige personer.

Af og til holder Naturplanteskolen kurser og workshops, hvor der kommer andre kursister nye for at prøve, hvordan det er at arbejde med de forskellige emner, og her vil det også være muligt for medlemmer af andelsfrugthaven at deltage – nogle gange gratis, andre gange med rabat.

Deltagerne i Andelsfrugthaven skal købe et andelsbevis og man skal være medlem af Naturplanteskolens venner. Her får deltagerne deres stemmer hørt ved at vælge en person, der sidder i bestyrelsen. Deltagere i andelsfrugtshaven skal være indforstået med at arbejde inden for de rammer, som er udstukket af Naturplanteskolens ejer.

En andel koster kr. 1.500,00 for enkeltpersoner og kr. 2.500,00 for en husstand. Den er ikke tidsbegrænset, men gælder således så længe man er medlem af foreningen. Minimumsantal er 8, mens maximum er 20 andelsbevishavere.

Spørgsmål:
vennerne@naturplanteskolen.dk eller på mobil 2095 2444.
Arbejdssøndage i 2017:
11/6,  18/6 (Lekursus + arbejdsdag), 9/7,  23/7,  6/8,  20/8,  2/9,  17/9 (Høstfest + generalforsamling),  1/10 (Æblets dag) og 15/10.