Hvordan kan vi gøre noget godt for klimaet og biodiversiteten i haverne?

Klima er nu et emne, der er på alles læber. Læs nedenfor hvad det egentlig betyder. På Naturplanteskolen har vi indenfor to sæsoner oplevet varige oversvømmelser, varig tørke, varig overophedning, varig nedfrysning og store skift på få dage (timer!) mellem varmt og koldt, koldt og varmt. Jeg har kendt stedet i over 50 år og det er ikke sket før i denne periode.

For at imødekomme vores vejrs mange luner – og måske klimaets forandring – har vi iværksat en plan for at være klimarobuste. Og vi vil lagre sikre at vi lagrer CO2 i jord og beplantning, fremfor at sende det til himmels.

Planen er baseret på permakulturprincipper og teknikker, både de gamle snusfornuftige tiltag som permakulturen er så god til at gøre tidsrigtige igen, og nye teknikker og naturforståelse, som er opdaget og har almen brugsværdi.

Vi skal lave

 • aktiv vandføring i form af swales (grøft med dyrkningsvolde), vandhuller og dyrkningsarealer på forskellige niveauer til forskellige kulturer
 • hügelbede (hügel betyder lille bakke på tysk, altså dyrkning i højere niveau og med organisk materiale i bunden
 • kompostskabende stier (hvor vores tråd på stierne er en del af nedbrydningen der frigiver næring der kan bruges aktivt i havens dyrkning)
 • gravefri dyrkningsmetoder
 • demo-haver som er flerårige, spiselige og (næsten) selvpassende
 • give vores haver og bede solcreme så de bevarer fugten og minimerer ukrudtsspiring
 • fodre jordens liv på i form af forskellige organiske materialer
 • banacirkler og ormetårne (inspireret af bogen Den spiselige permahave)
 • invitere havens livsformer ind som samarbejdspartnere på godt og ondt

Det hele integreres os bliver modeller for brug i egen have, hvor man kan blive selvforsynende med et minimum af knokleri og et varieret og en næsten årelang høstperiode.

Du kan støtte vores arbejde på flere måder:

 • støtte økonomisk igennem crowdfunding indsamling som kører fra november 2018 til februar 2019 – støt projektet her!
 • møde op til arbejdsdage og være frivillig “i marken” – udfyld formularen.
 • melde dig ind i vores støtteforening og gerne være aktiv med det, som du er god til!

Crowdfunding indsamlingen her i vinter skal hjælpe os med det grove opstart-arbejde i zone 3 og 4 på vores 16000 m2 store grund, hvor nogle gravemaskiner skal i gang (ja vi ved det godt: negativt for CO2 regnskabet, men det bliver udlignet igen hurtigst muligt, og det hjælper os med at komme hurtigt i gang!), samt for et levende dyrehegn, en dyrefoderstation samt grundbeplantning af frugtræer, bærbuske og naturhegn, samt nogle hyggelige naturbænke og begyndelsen til stier og veje.

Foruden crowdfunding har vi modtaget støtte til anlæg af en natursø fra tipsmidlerne (Friluftsrådet). Natursøen skal sikre mere biodiversitet gennem mere variation i biotopsfornyelse. Natursøens tiltrækning af nye arter og mere biodiversitet monitoreres af fugle og insektkyndige. Det er så spændende!

Se videoen om Naturplanteskolen og arbejdet for at gennemføre vores mange planer for området:

Den store danske ordbog skriver:

Ordet klima betyder atmosfærens normale tilstand på et givet sted. Hvor vejr betegner situationen på et givet tidspunkt, er klimaet den gennemsnitlige værdi af temperatur, nedbør, vinde, skydække osv., betragtet gennem længere perioder. Se mere på http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Klimatologi_og_klimatyper/klima

Print Friendly, PDF & Email