Den levende jord

Sund jord er fuld af mikroskopisk liv, regnorme og humus (organisk materiale fx nedbrudt plantevæv). Desuden mineraler, ler, sten og sand. Sund jord holder på både vand og luft i en passende balance.

På landbrugets marker dyrkes jorden ret ensidigt og mængder af næring, humus og vand løber væk ud i havet, hvor de ikke er til gavn, rettere tvært imod.

Dengang for ca 50 år siden, da landbruget gik over til kunstgødning og maskiner fremfor husdyrgødning og hestetrukne redskaber sagde en af datidens professorer på Landbohøjskolen at nu Gud græder sine skæbnetårer. Han forudså, at det var usundt for jorden, afgrøderne, fødevarerne og husdyrene at miste husdyrgødningen, der tilførte naturlig næring og humus til jorden og at stampe jorden med tunge maskiner frem for lette hestehove.

Mange haver lider i dag også af dårlig jord som traktose og lavt humusindhold pga brug byggerimaskiner, brug af kunstgødning og så videre.

Dårlig jordstruktur og mangel på liv kræver mere pasning af det man dyrker, fordi jorden ikke kan holde på vand, ikke kan afgive næringsstoffer og ikke er i balance.

Ofte har en villahave god jord på den ene side af huset og dårlig på den anden side. Vi kan hjælpe med at udpege de gode og dårlige steder og afhjælpe problemerne.

Der er hjælp at hente. 

Med brug af kompost, flis, stier og flere niveauer i haven, mange forskellige vækster og dermed mere frodighed kan jorden på kort tid forbedres og genoprettes. Med et havedesign, der indtænker kredsløb og bedre brug af ressourcerne, kan ethvert jordstykke blive nemt at passe og og god at dyrke. (Undtagelse er forurenede jorde).

IMG_6007

Mød vores jord og kompost ekspert, naturingeniør Henrik Faarborg på Naturplanteskolen (t.v.) , og lær at forstå, pleje og dyrke din jord.

Skriv til Henrik på spisdin@naturplanteskolen.dk

Print Friendly, PDF & Email