Indretning af haven til nytte og pryd – praktisk og i fordragelighed med havens natur

Forårindkørsel2

Vi tilpasser og indretter haver og større områder i en stil, som gør det nemt, sjovt, og praktisk for både havens brugere og havens planter og træer at sam-eksistere og trives. Vi arbejder økologisk /giftfrit, “læser” havens jord- og klimamæssige styrker og svagheder og indretter med permakulturens zoneinddelte design principper. Havens naturlige venner, som gavnlige insekter, soommerfugle, smådyr, svampe og jordens myriade af organismer, identificeres og gives de bedste betingelser. Med “havens venner” i ryggen bliver havearbejdet nemmere fordi balancen i haven styrkes. Dermed bliver grønsager, frugt og blomster også sundere og haven mere frodig og afstressende at færdes i. Designprincipperne betyder også at nærhed komer i centrum. Nærhed betyder, at de afgrøder og planter som har brug for mest opmærksomhed er dem vi oftest færdes iblandt, fx ved indgangen til køkkendøren og tæt på husets andre udgange. Vi anbefaler at husholdningens og havens grønne affald genbruges som gødning til havens planter, og indretter med kompostbeholder/bunke som en central del af havens fremtidige selvforsynende kredsløb.

Vi tilbyder kreative og praktiske havedesigns med brug af permakulturens principper, og kan evt krydre med et spirituelt oplæg til havens indretning. Feng Shui er kinesernes lære om energi og balance, som kan bruges både indendøre og i haven. Kontakt os for flere oplysninger 🙂

Kt8gpfR_hKMVAPtFCcGGe97mghhElr0meVfytTifC0s

Man kan også lave sin egen haveplan – eller skitse:

  • Lav din egen haveplan til praktisk og fornøjelig brug af ”dit lille paradis” til både nytte, pryd og leg.
  • Aflæs din haves placering og muligheder i forhold til vindretning, verdenshjørner, jordtype, læ og lysforhold.
  • Mål op, lav en skitse og afmærk eksisterende træer, hække, hegn og buske samt bede som ikke skal flyttes.
  • Indtegn husets omrids, og gør særlig meget ud af at mærke hoveddørens og køkkendørens adgange op.
  • Tegn ind hvor vestenvinden kommer fra og hvor middagssolen skinner fra. Skyggeeffekten af træer og hegn føjes til med blyant.
  • Herefter inddeles haven i 4-5 zoner, som hver repræsenterer et områdes brugsintensitet, dvs. hvor meget vi færdes der eller ikke færdes der.
  • Udfra de indtegnede zoner og havens eksisterende beplantninger kan der nu indrettes med de ønskede bede og områder.

Tommelfingerregler til den permakultur-lignende haveindretning:

Køkkenhave: næringsrig jord, fuld sol og gerne meget læ. Må ikke være vandlidende (dvs for fugtig på visse årstider)

Surbundsbed: delvis sol evt. delvis under et stort træ

Frugthave: fuld sol og læ. Gerne god jord

Bærhave: Solbær og ribs samt jordbær kan tåle delvis skygge. Jordbær kan bruges som bunddække og ribs tåler sandet næringsfattig jord

Krydderurter: fuld sol og tæt på køkkendøren. God næringsrig jord som gerne må tørre lidt i overfladen (så er sneglene ikke så aktive her)

Bed med spiselige blomster: én- og flerårige spiselige blomster trives i sol og læ. Frø kan ofte sprede sig selv til næste sæson, så tillad evt. at de spiselige blomster ”hopper” lidt rundt i havens bede fra år til år, og lug frøplanterne væk hvis der er for mange af dem

Kompostpladsen: Komposten består primært af affald fra køkkenet og affald fra køkkenhaven. Find derfor en plads i delvis, men ikke fuld, sol og tæt på køkkendøren og køkkenhaven til den lidet arbejdskrævende kompost”fabrik”. Det kan evt. være sammen med et potte-/arbejdsbord ved et udhus eller lignende.

Hobbydrivhuset: Skal ligge tæt på huset med max én væg i skygge. Sol i tidlige forårs og sene efterårsmåneder giver en længere sæson. Lidt skygge fra løvklædte grene kan være en fordel midt på sommeren, men kan goså nemt blive for meget. Sørg for at man kan gå hele vejen uden om drivhuset, og at døren vender enten mod vest eller øst.

Behov for haverådgivning? Send os en mail på info@naturplanteskolen.dk

Vi udsteder også gavekort til haverådgivning

Link til gode kombinationsplanter (på engelsk) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companion_plants

Link til gavnlige ukrudtsplanter (på engelsk) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_beneficial_weeds

Print Friendly, PDF & Email