Vi udarbejder haveplaner efter permakultur principper og zoner, udfra et havebesøg og konkret aftale.

En haveplan kan være alt fra en koloni- og rækkehushave til villahaver, landejendomme og egentlige skovhaver ved fx større gårde.

Byhaver og permakultur på asfalt rådgiver vi om, og udfører gerne beplantningsplaner.

Der indgår en detailplan, planteliste og evt arbejdsplan i det materiale vi afleverer.

Pga stor travlhed på visse årstider kan der påregnes nogen ventetid med den færdige udarbejdelse. Efterår og vinter er således den årstid hvor vi bedst kan afse tid til detaljerede haveplaner, mens et havebesøg kan foretages nårsomhelst uanset årstid. Se mere om havebesøg på en særskilt side.

Print Friendly, PDF & Email