Generelt om permakulturværdier og målsætninger

Designprincipper
Et permakultur design er baseret på:

  • aflæsning af jordstykkets og den eksisterende beplantnings elementer i form af vind, lys/sol/ skygge, mikroklima-zoner som sol-lommer, kuldebroer, vindtunneler, hård og blød skygge året igennem forårsaget af hhv hus- eller hegn eller træer og hæk.
  • vurdering og analyse af jordtyper på jordstykket, dels kan man se jordens beskaffenhed med en klemmetest og deraf aflæse ler-indholdet i jorden, dels kan man bruge ukrudtsarters forekomst og trivsel som sladrehanke om jordens tilstand og næringsværdi.
  • vandflow undersøgelse på området, fra regnvand, til vandhane, og dernæst underjordiske og overjordiske forløb af vand fx under ekstremt vejr.
    ønskeliste med de planter, bedtyper og indretningstyper og formål designet skal indeholde.
  • zoneopdeling fra 1-til 5 i forhold til hvor intensivt områderne bør og kan udnyttes.

Plads til naturen
Man siger at vi mennesker nu fylder så meget på kloden at skal vi som permakultur-folk prøve at gøre det godt igen, skal 50 % af vores haver gives til ren natur dvs uforstyrrede områder hvor jordboende bier, tudser og frøer, pindsvin ikke forstyrres og hvor skvalderkål, nælder og tidsler kan udfolde sig hvilket er essentielt for mange sommerfuglearter mv (zone 5).

I alle haver skal der være plads til et lille stk vild natur, selv i en rækkehushave, en nyttehave, og bare ubenyttet en kvadratmeter til kvas, brændenælder, ukrudt gør vildt meget for at der bliver en smule bedre balance i haven.

Der må gerne være et vandspejl til drikkevand, og plads til udklækning af insekter som myg mv. Myg er vigtig fødekilde til mange fugle, og fx svalen skal fange 1000 myg pr dag for at blive mæt!

På resten af området er det godt at opsætte fuglekasser og lade hendøende træer stå da mange biller og insekter der er led i fødekæden lever der.

Brede hække der først klippes i august eller står uklippet er gode for småfugle at gemme sig i når de jagtes af rovfugle, gerne 100 cm brede og med torne.

Større grunde besøges ofte af vildt og for at undgå konfrontationer om maden er det klogt at indhegne de mest intensivt dyrkede bede, og man kan evt opsætte foderstation til vilde dyr i udkanten af grunden. Total indhegning af grunde er ikke permakultur-tænkning da det hindrer vilde dyrs adfærd.

Det er unødvendigt at sige at vi bruger naturmaterialer, gerne genbrug, gerne løsninger hvor allerede eksisterende materialer indtænkes på nye måder, og hvor vi bruger enhver ting helt op. Permakultur er tidløs og vi ikke påvirkede af tidens trends og arbejder på at undgå forbrug og særligt overforbrug.

Liv i jorden
Havens jord og dens livsformer er særligt vigtige og særligt sårbare i disse år. En levende jord med flerårige planter binder CO2, binder både ilt og vand, og planterne bliver sundere og stærkere og mere robuste overfor skiftende vejr og klimaudviklingen. Vi dækker jord med kvas, kompost, møg mm for at sørge for mad til jordens organismer, modstå ukrudt, og undgå fordampning. Hver gang jorden bliver bar, og vendes af et redskab, fiser CO2’en ud af den og lige ud i himmelrummet – en uskik der er blevet hverdag på mange marker verden over i forbindelse med maskinel udvikling mm. Dette gør vi alt for undgå i permakultur.