Mission for Naturplanteskolen

Tankerne bag initiativet er at naturplanteskolens virke skal være en legeplads og en tumlegrund for alt det praktiske, der er forbundet med at dyrke og opdyrke sin have i samspil med naturen.

Vi vil samle folk og spørge ” hvad er jeres interesse nu? ”: Gennem formidling at fremme bæredygtige haver. Gennem bæredygtige haver at udvikle medlemmernes evner og erfaringer. Gennem evner og erfaringer at præsentere egenskaber. Gennem egenskaber at udvikle designs og havehjælp. Gennem designudvikling og havehjælpserfaring at tilbyde kurser som efteruddannelse til anlægsgartnere og andre grønne fag.

Hvad er Naturplanteskolens virke (brainstorming 1.0) 

Vi vil opdyrke metoder og principper, hvor naturen spiller 1. Violin og vi havedyrkere tilpasser os og spiller med op til den med alle de strenge vi kan finde på at bruge og udforske.

Vi vil også dyrke planter til flerårige spiselige haver, til spiselige hegn og hække, til bede og beplantninger for insekter, sommerfugle, havefuglene og alle de andre væsener, vi måske ikke engang kender.

Vi vil dyrke jorden, så den styrker vores haver og maver med sundhed og kraft.

Vi vil lave workshops, forsøg og demonstrationer, hvor alle kan være med. Vi vil lave en VIP kampagne, hvor Pét står for plante.

Vi vil forstå og arbejde med vandet som en ressource og en kraft som bor i alt liv.

Vi vil afprøve højbede, kompostbeholdere, regnvandsbeholdere, redskaber og jordkuler så vi finder ud af hvad der virker bedst og hvor og hvornår.

Vi vil lave en planteskole-fælleshave, der bliver en skole om planter og en have for fællesskabet.

Vi vil udvikle medlemmernes evner og erfaring.

Vi vil formidle bæredygtige og mangfoldige haver.

Vi vil være er udviklings- og uddannelsessted for anlægsgartnere og andre grønne fag.

Vi vil afholde økologikurser om bio char og huegelbede – og meget mere.

Vi vil lave byttecentral, brugtbørs og have et udvalg kvalitetsredskaber og andet havegrej for alt det man bruger i haven, den magelige såvel som den dyrkede.

Vi vil afprøve vandingssystemer, inkl. selvregulerende systemer (aqua-ponics).

Vi vil bygge insekthoteller og ”snakke” med insekterne om hvad de kan li’.

Vi vil have en opslagstavle for haveservice og havehjælp, om pasning, om hjælp til bier, høns, svampedyrkning, vinduesfarming, flerårige spiselige haver, blomstersalatbede mv.

Vi vil afholde ”forstå din nabo” kurser og workshops: ”Forstå din nabo – hvad er det vi ikke forstår?”

Vi vil skabe formidlingsudvikling for alle sanserne.

Vi vil støtte demonstrationshaver i alle lokalsamfund.

Print Friendly